fbpx
+904882143030 info@batmanyasam.com.tr P/C: 08:00-17:00 CT: 13:30

Eğitim

 • 1997 – 2003 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2005 – 2011 Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi (Uzmanlık Eğitimi)

Deneyim

 • 2004 – 2005 Yozgat Sarıkaya Devlet Hastanesi

 • 2005 – 2011 Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi

 • 2011 – 2018 Batman Bölge Devlet Hastanesi

 • 2019 – Hala Özel Batman Yaşam Hastanesi’nde Çalışıyor.

Üye Olduğu Dernekler

 • Türk Nörosirurji Derneği
 • Türk Tabipler Birliği

Katıldığı Mesleki Kurs ve Konferanslar

 • TND Temel Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Kursu, 2. Dönem 3.Kurs: Kuşadası, Aydın, 20-23 Mart 2007

 • Schering-Plough tarafından düzenlenen Yüksek Gradlı Glial Tümörler 1. Ankara Toplantısı: Ankara, 5 Mayıs 2007

 • TND Spinal ve Periferik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu “Spinal Cerrahi Yaz Okulu” Samsun 28 Haziran-1 Temmuz 2007

 • TND Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu “Nöroonkolojik Cerrahide Teknikler ve Anatomik Yaklaşımlar” konulu sempozyumu: İzmir 28-29 Eylül 2007

 • TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu “Omurga ve Omurilik Tümörleri” konulu sempozyum: Antalya, 18-21 Ekim 2007

 • Hacettepe Üniversitesi ve Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği tarafından Düzenlenen 4. Hipofiz Sempozyumu: Ankara 24-25 Kasım 2007

 • TND Birleşik Sempozyumu: İstanbul 7-9 Aralık 2007

 • TND Temel Nöroşirurji Öğretim ve Eğitim Kursu “Kafa Travmaları, Ağrı ve Fonsiyonel Nöroşirurji” 2. Dönem 4. Kurs: Çeşme-İzmir 11-14 Mart 2008

 • TND 22. Bilimsel Kongresi Kremlin Palace Hotel Aksu-Antalya 18-22 Nisan 2008

 • TND Spinal ve Periferik Sinir Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu “Spinal Cerrahi Yaz Okulu “Spinal Cerahi Yaz Okulu 1. Kurs”: Pamukkale-Denizli 26-29 Haziran 2008

 • TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu “8. Sinal Cerrahi Kursu-İleri Kurs İzmir, 17-21 Kasım 2008

 • TND Nörotravma ve Yoğun Bakım Öğretim ve Eğitim Grubu “Diffüz Aksonal Yaralanma ve Multimodal Nöromonitörizasyon” Sempozyumu: Ankara, 20 Aralık 2008

 • TND Temel Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Kursu 3. Dönem 1. Kurs “Nöroonkolojik Cerrahi, Beyin Tümörleri, Hidrosefali, Araknoid Kistler, Psödotümör Serebri” konulu kurs: Kuşadası-Aydın 17-21 Mart 2009

 • TOG, TURNOG, TURNORPAG tarafından düzenlenen “Multidisipliner Nöroonkoloji Sepozyumu” İstanbul 3-4 Nisan 2009

 • TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu “Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Yaz Okulu 2. Kursu” Çanakkale 25-28 Haziran 2009

 • The European Association Of Neurosurgical Societes “Vascular Surgery” : Opatija, Croatia Eylül 2009

 • 6 th Black Sea Neurosurgical Congress Harbiye Cultural Center İstanbul- Turkey 16-18 Kasım 2009

 • TND Öğretim ve Eğitim Kursu 3. Dönem 2. Kurs “Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi” Kuşadası, Aydın 16-19 Mart 2010

 • The European Association Of Neurosurgical Societes “Tumour” Halkidiki, Greece 26-30 Eylül 2010

 • TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu “Omurga Cerrahisinde Komplikasyon ve Revizyon” Antalya, 28-31 Ekim 2010

 • The EUROPEAN ASSOCİATİON OF NEUROSURGİCAL SOCİETİES AVİGNON, FRANCE HEAD İNOURY AND FUNCTİONAL NEUROSURGE 28 AĞUSTOS-1 EYLÜL 2011

Ulusal Kongrelerde Poster Bildiriler

 • Saygılı B, Okutan Ö, Özcan Ar, Karakuş M, Özgün R, Beşkonaklı E. Servikal Bölgede Nadir Görülen Tenosinovial Dev Hücreli Tümor Olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi, Antalya, 2007

 • Okutan Ö, Karakuş M, Özgün R, Saygılı B, Solaroğlu İ, Gök B, Beşkonaklı E. Polistemia Rubra Vera ve Vertebra Kompresyon Kırığı: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi, Antalya, 2007.

 • Karakuş M, Solaroğlu İ, Saygılı B, Özgün R, Beşkonaklı E. Vertebrada Metastatik Paget Hastalığı. Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi, Antalya, 2007

 • Solaroğlu İ, Okutan Ö, Karakuş M, Saygılı B, Beşkonaklı E. Servikal Omurganın Diffüz İdiyopatik Hiperostozuna Bağlı Gelişen Disfaji Olguau. Türk Nöroşirürji Derneği, 22. Bilimsel Kongresi, Antalya, 2008.

 • Özgün R, Okutan Ö, Karakuş M, İştemen İ, Türkoğlu F, Beşkonaklı E. Standart Lomber Disk Cerrahisinde Faset Eklem ve Cobb Açılarının Klinik Sonuç İle İlişkisi Türk Nöroşirürji Derneği, 22. Bilimsel Kongresi, Antalya, 2008

 • Türkoğlu F, Karakuş M, Şentürk S, İştemen İ, Günet G, Uğraş N, Beşkonaklı E. 50 Menengioma Olgusunun Klinik ve Histopatolojilerinin Yerleşimine Göre Değerlendirilmesi Türk Nöroşirürji Derneği, 23. Bilimsel Kongresi, Girne-K.K.T.C, 2009

 • Şentürk S, İştemen İ, Gündoğdu G, Karakuş M, Türkoğlu Ö. F, Okutan Ö, Beşkonaklı E, Tek Mesafe Lomber Disk Cerrahisinde Tek Doz Antibiyotik Proflaksinin Yeri Türk Nöroşirurji Derneği 24. Bilimsel Kongresi Antalya 2010

Yayınlar: SCI-E’a Kayıtlı Dergilerde Yayınlar

 • Solaroğlu I. Okutan Ö, Karakuş M, Saygılı B, Beşkonaklı E, Dysphagia due to diffuse İdiopathic Skeletal Hyperostosis Of The Cervical Spine: Türk Neurosurg. 2008 oct; 18 (4): 409-11.

Ulusal Kongrelerde Sözel Bildiriler

 • Güven F, Coşkun A, Karakuş M, Saç K, Okutan Ö, Solaroğlu İ, Beşkonaklı E. Lomber Disk Cerrahisinde Proflaktik Tek Doz Antibiyotik Yeterli mi?

 • Okutan Ö, Solaroğlu İ, Saygılı B, Karakuş M, Türkoğlu Ö. F, Beşkonaklı E. Servikal Spondilozlu Hastalarda Median Korpektomi ve Plaklı Füzyon Uygulaması. Türk Nöroşirürji Derneği, 22. Bilimsel Kongresi, Antalya, 2008

 • Karakuş M, Okutan Ö, Solaroğlu İ, Saygılı B, Gündoğdu G, Türkoğlu Ö.F, Beşkonaklı E. Tekrarlayan Lomber Disk Herniasyonlarının Cerrahi ve Sonuç İlişkisinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. Türk Nöroşirürji Derneği, 23. Bilimsel Kongresi, Girne-K.K.T.C, 2009