fbpx
+904882143030 info@batmanyasam.com.tr P/C: 08:00-17:00 CT: 13:30

Eğitim

 • Lisans: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) (2003-2010)
 • Tıpta Uzmanlık Eğitimi: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı (2010-2016)
 • Yan Dal Uzmanlık Eğitimi: Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Perinatoloji Bilim Dalı (2017-2020)

Uzmanlık Tezi

 • IVF İçin Kontrollü Ovaryan Stimülasyon Uygulanan PCOS’u Olan ve Olmayan İnfertil Olgularda; Serum ve Folikül Sıvılarındaki HMGB1 ve sCD40 Ligand Seviyelerindeki Değişiklikler ve Bunların İVF Sonuçlarına Etkileri (Sorumlu Öğretim Üyesi:Prof. Dr. Ege Nazan Tavmergen Göker, Başkan:Prof. Dr. Niyazi Aşkar)

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 • Burcu Artunc-Ulkumen, Kenan Kirteke, Faik Mumtaz Koyuncu. The effect of maternal vitamin D levels on placental shear wave elastography findings in the first trimester. J Obstet Gynaeco. 2021 Aug;41(6):860-863. doi: 10.1080/01443615.2020.1803240. Epub 2020 Oct 16.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

 • Kırteke Kenan, Yılmaz Özgür. Gestasyonel Diyabeti Olan ve Olmayan Gebeler ile Sağlıklı Gebe Olmayan Kadınlar Arasındaki Plazma Copeptin ve Tümör Nekroz Faktör-alfa Düzeylerinin Kıyaslanması ve İnsülin Duyarlılığı ile İlişkileri. 4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi 2019
 • Yılmaz Özgür, Kırteke Kenan, Ülkümen Burcu Artunç.  A research on the relationship between ınsulin resistance and serum lipid concentrations of pregnant women with and without gestational diabetes mellitus. Perinatal Medicine 2019.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Yücedağ Mehtap, Yılmaz Özgür, Kırteke Kenan, Özün Özbay, Elif Pelin,Küme Tuncay Preeklamptik ve normotensiv gebe kadınlar arasında serum adrenomedullin düzeylerinin kıyaslanması. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 34(2), 85-92.
 • Yücedağ Mehtap, Yılmaz Özgür, Kırteke Kenan, Özün Özbay, Elif Pelin,Küme Tuncay .The evaluation of the serum brain natriuretic peptide concentrations in preeclamptic and healthy pregnant women and its potential relationship with mean arterial blood pressure. Perinatal Journal, 28(2), 57-61.
 • Taylan Enes, Sugıshıta Yodo, Kırteke Kenan. Current Status Of Germline Stem Cells In Adult Mammalıan Ovary. Trakya University Journal of Natural Sciences, 20(Special Issue): S63-S66, 2019 ISSN 2147-0294, e-ISSN 2528-9691 DOI: 10.23902/trkjnat.483495

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Kırteke Kenan, Yılmaz Özgür. Gestasyonel Diyabeti Olan ve Olmayan Gebeler ile Sağlıklı Gebe Olmayan Kadınlar ArasındakiPlazma Copeptin ve Tümör Nekroz Faktör-alfa Düzeylerinin Kıyaslanması ve İnsülin Duyarlılığı ile İlişkileri. 17. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi
 • Kırteke Kenan, Yılmaz Özgür. Normotensiv Gebe Kadınlar ile Preeklamptik gebe kadınlar arasında Trombosit Büyük Hücre Oranı (PLC-R) Düzeylerinin Kıyaslanması. Yüksek Riskli Gebeliklerde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu MANİSA 2018.

Projeler

 • Fetal santral sinir sistemi anomalilerinin ayırıcı tanısında nörosonogram ve manyetik rezonans görüntülemenin karşılaştırılması. (Doç. Dr. Burcu Artunç Ülkümen, Dr. Kenan Kırteke, Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu, Dr. Ayça İbiş, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Alt Yapı Projesi, 2020)

Ödüller

 • 17. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi En İyi Sözlü Bildiri Üçüncülük Ödülü, Türk Jinekoloji   ve Obstetrik Derneği, 2019

Lisans ve Lisansüstü Seviyede Verdiği Dersler

 • Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi 2018-19 Akademik Yılı, Dönem 3, Nazogastrik Sonda akma Çıkarma Beceri Uygulama Dersi.

Üniversite Dışı Deneyim

 • Devlet Hizmet Yükümlülüğü Görevi (Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı): Hakkari Şemdinli
 • Devlet Hastanesi (Uzman Tabip, Başhekim 2016-2017)
 • Devlet Hizmet Yükümlülüğü Görevi (Perinatoloji Yan Dal Uzmanı): Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2021- 2022)

Uzmanlık Alanları

 • Riskli Gebelik Takibi
 • Ayrıntılı Fetal Ultrasonografi (Fetal Anomali Taraması)
 • 3D/4D Fetal Ultrasonografi
 • Anne Karnında Tanısal İşlemler (Amniosentez, Koryon Villüs Biyopsisi, Kordosentez)
 • Gebelikte Tarama Testleri
 • Çoğul Gebelik Takibi
 • Tekrarlayan Gebelik Kayıpları
 • Plasental Yerleşme ve Yapışma Bozukluklarının (Plasenta Previa, Percreata) Cerrahisi
 • Laparaskopik (Kapalı) İdrar Kaçırma ve Sarkma Cerrahileri
 • İnfertilite (Kısırlık)
 • Laparoskopik (Kapalı) Rahim ve Yumurtalık Cerrahisi