fbpx
+904882143030 info@batmanyasam.com.tr P/C: 08:00-17:00 CT: 13:30
Perinatoloji

Perinatoloji

Perinatoloji Uzmanı/Doktoru – Perinatolog Nedir?

Perinatoloji uzmanı, diğer adıyla perinatolog, kadın hastalıkları ve doğum alanında uzmanlık eğitimi aldıktan sonra, riskli gebelikler konusunda ileri düzey eğitim alan doktordur. Bu eğitim süresi üç yıldır ve bu süre boyunca riskli gebeliklerin tanı, takip ve tedavisi konusunda uzmanlaşırlar. Eğitimi tamamlayan doktorlar, yüksek riskli gebelik uzmanı unvanını kazanırlar.

Yüksek Gebelik Riski Ne Demektir?

Riskli gebelikler, geniş bir hasta grubunu kapsar. Bu tür gebeliklerde olası riskler şu şekilde sınıflandırılabilir:

 1. Anne Adayının Mevcut Riskleri

  • 18 yaş altı veya 35 yaş üstü gebelikler

  • Aşırı kilolu veya zayıf gebelikler

  • Akraba evliliği olan çiftler

  • Önemli ameliyatlar geçirmiş hastalar

  • Gebelik öncesi kalp, şeker, tansiyon, epilepsi, tiroid gibi kronik hastalıklara sahip olan anne adayları

 1. Önceki Gebelikten Gelen Riskler

  • Düşük geçmişi olan anne adayları

  • Tekrarlayan gebelik kayıpları

  • Erken doğum geçmişi olan (28 hafta altı) anne adayları

  • Gebelik zehirlenmesi (preeklampsi) geçirmiş olanlar

  • Prematüre (aşırı zayıf) veya iri bebek doğumu yapmış olanlar

  • Gebelik sırasında bebek kaybı yaşamış olanlar

  • Doğumda aşırı kanama yaşamış olanlar

  • Rahim yırtılması (uterus rüptürü) geçmişi olanlar

  • Myom ameliyatı geçirmiş olanlar

  • Rahim perde ameliyatı olanlar

  • Dış gebelik geçmişi olanlar

 1. Şimdiki Gebelikten Gelen Riskler

  • Düşük riski ve kanaması olan anne adayları

  • İkiz veya üçüz gebelikler

  • Tarama testlerinde risk beliren anne adayları

  • Tanısal teste ihtiyaç duyan anne adayları

  • Anne karnında tedaviye ihtiyaç duyan durumlar

  • Bebek için kan verilmesi gereken durumlar

  • İntrauterin enfeksiyonlar (bebeğin mikrobik hastalıkları)

  • Rahim ağzı yetmezliği olan anne adayları

  • Erken doğum riski olanlar

  • Myomu olan anne adayları

  • Hipertansiyonu olan anne adayları

  • Fetal gelişme geriliği olanlar

  • Oligohidramniyon (bebeğin suyunun az olması)

  • Polihidramniyon (bebeğin suyunun fazla olması)

  • Diğer riskli durumlar

 1. Fetusa Ait Riskler

  • Belirlenmiş anomalisi olan bebekler

  • Gebelik sürecinde hastalık geçiren bebekler

  • Rahim içinde duruş bozukluğu yaşayan bebekler

 1. Doğuma Ait Riskler

  • Plasenta previa (bebeğin eşinin önde gelmesi)

  • Plasenta akreata (bebeğin eşinin rahim duvarına anormal yapışması)

  • Doğumda kanama riski olan anne adayları

  • Doğumda rahim alınma riski olan anne adayları

  • İkiz veya üçüz doğumlar

  • Önceki doğumda problem yaşamış anne adayları

Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebeliklerde Sunulan Hizmetler

Perinatoloji ve yüksek riskli gebeliklerde sunulan hizmetler şunlardır:

 1. Tarama testleri

 2. Tanısal işlemler

 3. Ultrasonografik işlemler

 4. Anne karnında fetal tedavi ve cerrahi müdahaleler

 5. Doğum işlemleri

Gebelik öncesi danışmanlık (prekonsepsiyonel danışma) da önemli bir hizmettir. Bu danışmanlık, gebelik öncesinde hasta risk analizinin yapılarak bireysel tedavi planlamasının yapılmasını içerir. Gebelik öncesi, gebelik, doğum ve lohusalık döneminde anne veya bebekte oluşabilecek olumsuzlukların erken dönemde tespiti ve tedavisi amaçlanır.

Perinatoloji uzmanları, tecrübeli yardımcı sağlık personeli ve hasta danışmanlarından oluşan bir ekiple çalışır. Randevu sistemi ile hasta kabul eden bölüm, 7 gün 24 saat acil hizmet verme kapasitesine sahiptir.

 Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebelikler Hangi Hastalara Bakar?

Bu bölüm, gebelik öncesi, gebelik ve lohusalık döneminde anne veya bebekte oluşabilecek olumsuzlukların erken dönemde tespitini ve tedavisini hedefler. Gebelik sırasında olumsuzlukları teşhis edip gerekli tedaviyi uygulayan perinatologlar, anne ve bebek sağlığına odaklanarak doğumun sağlıklı şekilde gerçekleşmesini sağlarlar. Yüksek riskli gebeliği bulunan anne adayları, perinatolog tarafından takip edilmelidir.

Riskli gebelik veya yüksek riskli gebelik, gebelik öncesi veya sırasında ek hastalığı olan veya taramalarda düşük veya sakatlık riski çıkan gebeliklerdir. Bu risklerin sınıflaması şu şekildedir:

 1. Anne adayının mevcut riskleri

 2. Önceki gebelikten gelen riskler

 3. Şimdiki gebelikten gelen riskler

 4. Fetusa ait riskler

 5. Doğuma ait riskler

Perinatologlar, gebelikte yaşanabilecek olağandışı durumları tespit ederek rutin muayenelerle bu riskleri en aza indirmeyi amaçlarlar. Kadın doğum doktorları tarafından yapılan ikili test, üçlü test, gebelik diyabeti ve ultrason gibi rutin taramalar, riskli gebeliklerde perinatologların takibini gerektirebilir.