select
 • Batman Yaşam Hastanesi
 • Batman Yaşam Hastanesi
 • Batman Yaşam Hastanesi
 • Op. Dr. Tahir KAÇAR
 • Op. Dr. Zeynep Burcu ŞEKER
BÖBREK TAŞI HASTALIĞI
BÖBREK TAŞI HASTALIĞI

BÖBREK TAŞI HASTALIĞI


Taş hastalığı etkileyen çeşitli faktörler vardır bunlar;

 • 1. Cinsiyet: Erkeklerde kadınlara göre 2-3 kat daha fazla görülmektedir.
 • 2. Genetik: Ailesinde taş hastalığı görülenlerde 2,5 kat daha fazladır.
 • 3. Irk: Kişilerin yaşadıkları ortam ve çevresel faktörler dolayısıyla taş hastalığı beyaz ırkta siyah ırka göre daha sık rastlanmaktadır.
 • 4. Meslek: Özellikle hareketsiz yapılan işlerde ve sıcak ortamda çalışanlarda taş hastalığı daha sık görülmektedir.
 • 5.Vücut ağırlığı ve vücut kitle endeksi: Taş hastalığı ile doğrusal bir ilişki olduğu saptanmıştır.
 • 6. Sıvı alımı: Günümüzde taş hastalığında korumada fikir birliği olan ana etmenlerde biri sıvı alımının arttırılmasıdır. Tekrar taş oluşumunun sıvı alımının arttırılması ile anlamlı derecede saptanmıştır. Alınan sıvının miktarı kadar içilen suyun içeriğide önemli olduğunu düşünülmüştür. Suyun mineral içerikleri ve elektrolit  miktarı hemen hemen her yerde farklıdır. Suyun sertlik derecesi içeriğindeki kalsiyum karbonat oranına göre değişir. Yapılan çalışmalarda suyun sertlik derecesi ve içeriği ile taş hastalığı ile arasında herhangi bir bağlantı bulunmamıştır. Teorik olarak sitrik asid içeren meyve sularının taş oluşumunu azaltacağı düşünülmüş olsada; örneğin portakal suyu ile taş hastalığı arasında herhangi bir ilişki saptanmamıştır. İlginç olarak greyfurt suyu alımının taş oluşma ihtimalini %40 oranında arttığı saptanmıştır. Yine sodalı ve gazlı içeceklerin alımı ile taş oluşumu arasında herhangi bir/ilişki saptanmıştır.

Böbrek taşları oluşumunda değişik teoriler olmasına rağmen kabaca idrar içerisindeki üre gibi çeşitli maddelerin yoğunlaşması sonucunda mineraller ve diğer kimyasal bileşikler bir araya gelerek zaman içerisinde kristalize olup taş oluşumuna sebeb olurlar. Asıl önemli olan dengenin bozulmamasıdır. Herhangi bir maddenin eksikliği yada fazlalığı taş oluşumunun sebebidir. Örneğin Oxalat alımının artması taş oluşturur. Böbrek taşı hastalığında teşhis için fizik muayene, idrar testi, röntgen filmi, ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi kullanılmaktadır. Ayrıntılı inceleme için çeşitli kan testleri, idrar kültürü, metabolik incelemeler yapılmaktadır. Böbrek taşlarında şikayetler ve bulgular tipiktir. Herkesçe böbrek taşı şüphesi kolaylıkla anlaşılabilir. Şiddetli ağrıların olması bulantı, kusma, idrarda yanma, sızı kanama gibi belirtiler taş hastalığının tipik belirtileridir. Ancak asıl önemli olan taşın büyüklüğü yeri cinsi böbreğin tıkayıp tıkamadığı fonksiyonel bozukluklara  yol açıp açmadığıdır.


Her taş hastanın uyması gereken 3 başlık şu şekilde sıralanabilir.

 1. Sıvı alımı ile ilgili öneriler: Sıvı alımı taş oluşumu arasında ters orantılı bir ilişki olduğu bilinmektedir.  Sıvı alımının artması ile birlikte idrar yoğunluğu azaldığı için çeşitli maddelerin kristalizasyonu azalarak taş oluşumu engellenir. Erişkin hastalarda günlük sıvı alımı 2,5-3 lt’den daha az olmamalıdır. Sıvı alımı 24 saatlik zamana yayılmalı günün bir bölümünde yoğunlaşılmamalıdır. pH değeri nötral olan sıvılar alınmalıdır. Günlük idrar atılımının 2-2,5 lt. düzeyinde olması sağlanmalıdır.
 2. Diyet ile ilgili öneriler: Diyet ile ilgili en önemli durum dengeli beslenmektir. Her besin grubundan yeterince almak önemlidir. Herhangi bir besin grubunda aşırıya kaçışması taş oluşumunun sebebidir. Meyve ve sebze tüketiminin arttırılması posalı olmalarından dolayı önerilmektedir. Oxalat maddesisinin bir önceki hali olması dolayısıyla taş hastalığı olanlarda fazla C vitamini alınmaması  önerilmektedir. Hayvansal gıdaların tüketimi kısıtlanmalı denilse de, belli bir düzeye aşmadığı sürece hayvansal gıdaların tüketimi aşılmadığı sürece hayvansal gıdaların taş oluşumunda etken olmadığı saptanmıştır. Ancak yine de taş hastalığı olanlarda hayvansal gıdaların tüketilmesi önerilmemektedir. Günlük 0,8-1 gr/kg düzeyini aşmamasını sağlanmalıdır. Taş hastalarında düşünülenin aksine kalsiyum kısıtlanmasına gidilmemelidir. Günlük kalsiyum ihtiyacı 800 mg’dır. Günlük ağızdan alınan öneriler kalsiyum miktarı 1 gr’dır. Kalsiyum yetersiz alınması Oxalat barsak içinde bağlanacağı kalsiyum miktarını arttırır. Böylece Oxalat  emiliminin artmasına ve taş oluşumuna sebep olunur. Bütün taş hastalarında alınacak önlemlerin en başında tuz kullanımının azaltılması gelir. Çünkü tuzun aşırı alımı idrar kompozisyonunu taş oluşumu açısından olumsuz etkilemektedir. Fazla miktarda tuz alınması idrarla kalsiyum atılımını arttırır. Fazla miktarda tuz alınması bikarbonat kaybından dolayı idrardaki sitrar miktarını azaltır. Ürik asitle birlikte sodyum ürat kristali oluşum riski artar bundan dolayı günlük tuz alımı 5 gramı aşılmamalıdır.
 3. Yaşam tarzı ile ilgili öneriler: Aşırı  kilo obezite diğer sağlık problemleri ile birlikte taş riskinin arttırmaktadır. Erişkinlerde vücut kitle endeksi 18-25 kg/m2 arasına çekilmesi önerilmektedir. Bir diğer risk faktöründe arterial hipertansiyondur. Tansiyon kontrol altına alınmalıdır. Stres ve az fiziksel aktivitenin taş oluşumunda etkili olduğu saptanmıştır. Bu yüzden stresten uzak durulmalı ve yeterli fiziksel aktivite yapılması önerilmektedir. Aşırı sıvı kaybının yaşandığı durumlarda Örneğin; sıcak havalar, ishal, aşırı egzersiz gibi durumlarda kaybedilen sıvının mutlaka yerine konulması gerekir.

Foto Galeri


Copyright © 2014 Özel Batman Yaşam Hastanesi