select
  • Batman Yaşam Hastanesi
  • Batman Yaşam Hastanesi
  • Batman Yaşam Hastanesi
  • Op. Dr. Tahir KAÇAR
  • Op. Dr. Zeynep Burcu ŞEKER
Dahiliye (İç Hastalıkları)
 
Endokrinoloji (diyabet, guatr, obesite ve hormonal bozukluklar), nefroloji (böbrek hastalıkları), onkoloji (kanser hastalıkları), gastroenteroloji (sindirim sistemi ve karaciğer hastalıkları), hematoloji (kan hastalıkları), romatoloji ve immünoloji (romatizmal ve bağışıklık sistemi hastalıkları) alt bilim dallarını içerir. 

Dahiliye bölümünü başlıca tetkik ve tedavileri

Üst ve alt solunum yolu hastalıkları (bronşit, astım vb.)
Hipertansiyon (tansiyon yüksekliği)
Gastroözefageal reflü hastalığı
Mide-bağırsak sistemi hastalıkları (gastrit, ülser, kabızlık, ishal vb.) 
İrritabl barsak sendromu (spastik kolon)
Böbrek hastalıkları
Tiroid hastalıkları ve diğer hormon bozuklukları.
Obezite (şişmanlık)
Şeker hastalığı
Romatizmal hastalıklar
Karaciğer hastalıkları
Kollesterol yüksekliği
Kan hastalıkları (kansızlık, Akdeniz Anemisi vb.)
Koruyucu hekimlik (Check-Up)

Copyright © 2014 Özel Batman Yaşam Hastanesi